Všeobecné podmínky

Podmínky využívání služeb serveru Grandinzerce.cz

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na zveřejňování inzerce prostřednictvím webového rozhraní www.grandinzerce.cz podnikatelem


Miloslav Jelínek, Boženy Němcové 2118/75, Cheb 350 02, IČO: 08357862

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Cheb

Kontaktní e-mail: info@grandinzerce.cz

jako provozovatelem webového rozhraní (nebo jen „provozovatelem“)


 1. Server umožňuje zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Uživatelé nesmí inzerovat přímo podnikatelskou činnost (bez ohledu na to, zda podnikatelskou činnost provádí registrovaně, či ne). Zboží lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po jednom kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti. Například realitní kancelář nesmí inzerovat svou činnost (vykoupíme Váš dům, …), ale pouze konkrétní nabízenou nemovitost. Autobazar smí inzerovat pouze konkrétní vůz, nikoliv své služby a firmu jako celek. Grandinzerce není katalog firem.

Na inzertním serveru Grandinzerce.cz je zakázána inzerce:
(
Tento zákaz platí bez ohledu na přednostních výpisů)

 • webové stránky a loga firmy, nadměrné množství hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků (a to jak v textu inzerátu, tak místo obrázku nebo přes obrázek), orámování obrázků.

 • Multilevel (MLM) a provizních systémů

 • Emailingu a jiných bezpracných výdělků

 • prací, jejichž podmínkou je poplatek předem

 • kopírování disket, CD, DVD

 • firemní činnosti a zboží na objednávku (v sekci služby platí výjímka na nabízení služeb, nabídka nového zboží je zakázána i zde)

 • opakované inzerce stále stejného nového zboží

 • neomezeného množství zboží

 • padělků, kopií, napodobenin

 • chip tuningu, powerboxů, diagnostických sad, antiradarů, apod.

 • dokladů a technických průkazů

 • pohonných hmot

 • livechatů a práce tanečnice, společnice, konzumentky a hostesky v zahraničí

 • půjček, úvěrů a hypoték, exekuce, oddlužení

 • seznamu klíčových slov, text inzerátů musí dávat smysl

 • léků a potravinových doplňků

 • cigaret, e-cigaret, tabáku, alkoholu

 • bitcoinů, litecoinů, minerů

 • herních účtů

 • mrtvých zvířat


Při vložení nabídky zaměstnání nebo brigády jsou vyžadovány následující údaje

 • název firmy a předmět její činnosti

 • minimální požadavky na žadatele

 • předmět nabízené práce

Na serveru je zakázáno inzerovat nicneříkající inzeráty typu "Vydělejte spousty peněz, více informací na emailu". Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude smazán bez povinnosti uhradit uživateli zaslanou částku vynakládající pro přidání inzerátu. Inzeráty musí být napsané v českém nebo slovenském jazyce.

 1.  Jednotlivé nabídky a služby inzerentů jsou zpoplatněny částkou, uvedenou ve formuláři pro přidání inzerátu. Platba za inzeráty se provádí kreditem, který si uživatel má možnost nabít online přes platební bránu od společnosti www.comgate.cz

Veškeré poptávky serveru Grandinzerce.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří poplatek za možný přednostní výpis inzerátu, avšak tato služba je u všech inzerátů volitelná, nikoliv povinná.

 1.  Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce Grandinzerce.cz nebo dobrými mravy.

 2. Provozovatel má právo smazat inzerát případně upravit pokud je vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám Grandinzerce.cz.

 3. Vložený inzerát bude zveřejněn po dobu 2 měsíců. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl. Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující mail o odstranění inzerátu. Inzerent má možnost svůj inzerát obnovit v uživatelské administraci.

 4. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí přihlášení do svého uživatelského účtu registrovaným na Grandinzerce.cz

 5. Provozovatel serveru Grandinzerce.cz pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

 6. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

 7. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Grandinzerce.cz ani za způsob jakým služby Grandinzerce využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

 8. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Grandinzerce.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Grandinzerce.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

 9. Inzerent odpovídá za to, že obsahem inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany inzerenta neodpovídá.

 10. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání inzerátu dodržovat tyto podmínky a příslušné právní předpisy.

 11. V případě, že Inzerent připojí k inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení inzerátu na server provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Inzerátu na serveru a ke způsobům užití v souladu s určením serveru a v souladu s těmito podmínkami.

 12. Inzerent nesmí k inzerátu připojovat fotografie z inzerátů jiných prodejců originálně pořízených na prodávaném zboží.

 13. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Grandinzerce.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Grandinzerce.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

 14. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru Grandinzerce.cz upravovat nebo inovovat.

 15. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.


Obchodní podmínky – Comgate.cz

 1. Dobití kreditu je možné online přes platební bránu poskytující společnost www.comgate.cz. Obchodní podmínky společnosti lze nalézt na této adrese: https://www.comgate.cz/cz/obchodni-podminkyNovinky

Další novinky
leden 5

Jak správně inzerovat na Grandinzerci

Pokud chcete prodat, budete muset svůj inzerát řádně formulovat. Lidé vyhledávající určité zboží jsou totiž zpravidla líní a nechce se jim prokousávat se dlouhým textem. Správně napsaný inzerát vám může pomoci získat potřebné zájemce. V inzerátech nemusíme být upovídaní, stačí…

prosinec 18

Spuštění Grandinzerce.cz!

A je to tady! Oficiálně spouštíme inzertní portál GrandInzerce.cz. V novém kabátku, s novými funkcemi a možnostmi pro kupující a inzerenty.Komunita na prvním místěNa naší komunitě si zakládáme, proto si můžete být jistí, že si vás budeme hýčkat. Vytvořili jsme pro vás zbrusu…